Mathsio

MACD_trendtrader v2 (picte)

Mathsio Uppdaterad   
This is an upgraded version of my MACD_trendtrader indicator.
UPGRADES:
- Histogram slope changes colors according to the direction of the slope.
- Panel that displays volatility of the asset. The volatility is measured from 0 to 100. Zero being the lowest and 100 the highest volatility. I also included different text colors for a certain volatility value (white= very low volatility, blue = low volatility, purple= high volatility, green= very high volatility)

It works well on all time-frames but i found it particularly useful on the lower time-frames for identifying pullbacks in a trending market.
It has been tested in the Forex and Traditional market.
Versionsinformation:
fixed visibility in public library
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?