Austimize

SFP Momentum

Austimize Pro Uppdaterad   
Custom swing fail detector with levels and breakouts both major and minor plus colored candles based on SFP momentum.
Release Notes: Fixed error with left/right bounds being switched.
Added accumulation/distribution breakouts (with option to turn them off).
Release Notes: Updated to differentiate between "minor distribution" around a pivot and "major distribution" around anchors.
Also had them replace breakouts for ease-of-use since they are a subcategory of breakout.
Release Notes: ♦added previous high pivot/anchor levels as green lines and previous low pivot/anchor levels as red lines.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?