cyatophilum

Donchian Channels Oscillator

If we take the difference between Donchian Channels upper and lower, we can get a lot of information on the trend. I made it into a percentage and used a color system to make it easy to look at.

> green color = bullish trend
> red color = bearish trend
> white color = consolidation OR trend is about to change (low percentage)

The percentage value tells us about the strength of the trend. The highest, the strongest the trend is.

🔥Get the Cyatophilum Indicators today 🔥 => https://blockchainfiesta.com/strategies/

Automated Strategies with Backtest and Alert Setup - Now with Binance API Bots!

I am taking PineScript Commissions ✔ https://blockchainfiesta.com/contact/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?