doughboy

Demand Index

doughboy Uppdaterad   
demand index
Versionsinformation:
fixed va
Versionsinformation:
small details
Versionsinformation:
if this is useful to you,
donate: 1MprT7YEEWaM6bUcpD7eeHM3Ht8n3R5jP1
:)
Versionsinformation:
changed sma to avg
added option to switch between sma and avg (default is avg)
added zero line
Versionsinformation:
Added some minor fixes and additional input variables
Versionsinformation:
Chart update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?