Saravanan_Ragavan

CPR with Developing Pivot Range

This Developing Pivot Range( DPR ) made by Saravanan_Ragavan based on Pivot Boss Developing Pivot Range Concept. This indicator will show how the CPR is developing during the day. Also it shows how trend developing. range fills with green and widening in up trend, wise versa range fills with red and widening in down trend.

Pivot Boss described as following about this indicator:
The Developing Pivot Range ( DPR ) indicator dynamically calculates the central pivot range in real time as new data enters the market bar by bar. Essentially, this indicator allows you to see the “meat of the market” as the day’s trading activity is taking place. More importantly, however, the closing values for the indicator tell you where the central pivot range will be located for the following session, which paves the way for analyzing extremely important two-day pivot range relationships and key width characteristics. Having this information in advance allows us to prepare properly for the
upcoming session.

Note: Today Session end DPR become Tomorrow's CPR .

Hope this Helps you!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?