tormunddookie

Custom Date Buy/Sell Strategy

This strategy allows you to back test longing or shorting during a period of time between two dates.

Make sure you are in the daily time frame while viewing the performance and trade history to ensure you have the most historical data as possible from Trading View.

Finally, due to the way Trading View enters trades at the end of a candle, you must subtract one day from your starting and your end dates.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?