cyatophilum

MACD Divergence [ALERTSETUP]

A request I thought would be useful to code.

Very simple script that allows to create alerts on MACD divergences, based on @wanliyu script.

I also removed the security function to avoid repainting.

Red background is bearish divergence and green background is bullish divergence .

Enjoy !

🔥Get the Cyatophilum Indicators today 🔥 => https://blockchainfiesta.com/strategies/

Automated Strategies with Backtest and Alert Setup - Now with Binance API Bots!

I am taking PineScript Commissions ✔ https://blockchainfiesta.com/contact/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?