PpSignal01

Concurrency Meter Pro

Every good forex system has the following basic components:

Ability to recognize the trend direction.
Ability to identify the strength of the trend and answer the basic question
Is the market trending or is it in a range?
Ability to identify safe entry points that will give a perfect risk to reward (RR) ratio on every position.
How Advanced Currency Meter Helps you Achieve These Components

PpSignal Currency Meter Pro is a tool that measures the strength between individual currencies in a pair.

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?