AleksandrLombrozo

Engulfing below EMA 120

Buy bullish engulfing above EMA 24
Sell bullish engulfing below EMA 24
Mercurius A.M.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("engulfing", pyramiding=20)
//модуль тела свечи
body=abs(open-close)
//цвет свечи: красная или зеленая
colour=open>close
//взвешенная сс
ema_1D=ema(close,5)
period_ema=input(defval=120,title="period_ema",type=integer, minval=1, maxval=500, step=5)
ema_1h=ema(close,period_ema)
ema_24=ema(close,24)
//верхняя тень
up_shadow=abs(high-close)
//бычья сила бычей свечи
from_down_power=abs(low-close)
//нижняя тень
down_shadow=abs(low-close)
//медвежья сила медвежей свечи
from_up_power=abs(high-close)
m=rsi(close,6)
rsi_slow=rsi(close,12)
rsi_fast=rsi(close,6)
x=((body[0]>body[1] or ((body[0]+body[1])>body[2])) and close[0]>open[1] and colour[0]==false and colour[1]==true and from_down_power[0]>up_shadow[0] and up_shadow[0]<body[0] and isdwm)
y=((body[0]>body[1] or ((body[0]+body[1])>body[2])) and close[0]<open[1] and colour[0]==true and colour[1]==false and from_up_power[0]>down_shadow[0] and down_shadow[0]<body[0] and isdwm)
w=((body[0]>body[1] or ((body[0]+body[1])>body[2])) and close[0]>open[1] and ema_1h[0]>ema_1h[1] and colour[0]==false and colour[1]==true and from_down_power[0]>up_shadow[0] and up_shadow[0]<body[0] and isintraday and rsi_slow<rsi_fast) 
e=((body[0]>body[1] or ((body[0]+body[1])>body[2])) and close[0]<open[1] and ema_1h[0]<ema_1h[1] and colour[0]==true and colour[1]==false and from_up_power[0]>down_shadow[0] and down_shadow[0]<body[0] and isintraday and rsi_slow>rsi_fast) 
r=close[0]>close[1] and  colour[0]==false and colour[1]==true and isdwm and open[0]<close[1]
t=close[0]<close[1] and  colour[0]==true and colour[1]==false and isdwm and open[0]>close[1]
period_=input(defval=1,title="period_",type=integer, minval=1, maxval=100, step=1)
buy_qty=(200/(((close[0]-lowest(low,period_))*100000)))*100000
stop_buy=lowest(low, period_)
profit_buy=((close[0]-lowest(low,period_))*2)*100000
strategy.entry("buy", strategy.long, qty=buy_qty, when=w)
strategy.exit("close", from_entry=strategy.position_entry_name, stop=stop_buy, profit=profit_buy, when=w)
sell_qty=(200/(((highest(high,period_)-close[0])*100000)))*100000
stop_sell=highest(high, period_)
profit_sell=((highest(high,period_)-close[0])*2)*100000
strategy.entry("sell", strategy.short, qty=sell_qty, when=e)
strategy.exit("close", from_entry=strategy.position_entry_name, stop=stop_sell, profit=profit_sell, when=e)
plot(strategy.equity)