HPotter

Combo Strategies 123 Reversal and 2/20 EMA

This is combo strategies for get
a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.

First strategy
This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.

Secon strategy
This indicator plots 2/20 exponential moving average . For the Mov
Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG

Kommentarer

Cool! Appreciated your generosity HPotter =D
Svara
HPotter ICEKI
@ICEKI, You are welcome.
Svara