RanFrank

Stock exchange

The indicator presents the possibility to continue growing up.
It's based on Raz Gamliel concept of the "Stock Exchange Table".
Probability to grow:
  • Green - High
  • Yellow - Medium
  • Orange - Low
  • Red - Very Low

The calculation uses the value of "Total Shares Outstanding" instead of "Share Float" since TradingView doesn't support this value yet.
There is an option to set the Share Float manually. Keep in mind to reset the value to 0 (zero) when moving to another stock.

There is an option to calculate some candles together as a group.

I hope you will get value from using the indicator.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?