cheatcountry

Ehlers Simple Deriv Indicator [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Simple Deriv Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities June 2021 pg 10) and this is a heavily modified version of his original script that changes the buy and sell signals. I did testing with his original settings but they didn't seem to be very profitable for most stocks so I created my own system. This indicator does have a lag though so it is best used for trend confirmation imo. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Versionsinformation:
Removed the unnecessary security function

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?