renat_a

Margin Zones (MZE)

renat_a Uppdaterad   
Upgraded indicator Margin Zones with various number of options:
- Number of Days Ago to limit days when Zones are visible
- Price, margin and ticks can be set with decimal point
- Zones can be switched off separately
- all line are editable

Versionsinformation:
EN:
- Updated Color schem for clarity
- added Zone labels
- During weekEnds included last working day


RU:
- изменена раскраска зон для большей наглядности
- добавлены метки зон
- в Выходные дни включается всегда последний торговый день
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?