phulekv

OHL Screener by Kiran

Script is intended to scan Open = High and Open = Low ( OHL ) stocks for selected Opening Range in minutes.
I have added NSE NIFTY 50 stocks as default input for the script. Hopefully it will work with other stocks and exchanges.
Opening Range time is limited to the "1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min and 60 min" as OHL generally required for Intraday.

Stock qualified criteria OPEN = LOW (in selected Opening Range timeframe) will be listed in the table at TOP RIGHT corner of the chart screen in a green background.

Stock qualified criteria OPEN = HIGH (in selected Opening Range timeframe) will be listed in the table at BOTTOM LEFT corner of the chart screen in a red background.

Script scans stocks irrespective of current chart symbol and current time frame on the chart.

Limitations:
- Maximum 40 stocks can be scanned.
- request.security can't be placed under loop hence repeat call to request.security should be placed on separate line
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?