jamiesteele2017

Trend Trader (by JamieSteele)

jamiesteele2017 Uppdaterad   
This strategy uses a multi-time-frame approach to trading.
A longer-term set of moving averages represents the Weekly (long-term) Trend.
The current trend represents the intermediate-term trend.
A 10 period exponential moving average represents the short-term trend.

The system trades in the direction of the long-term and intermediate term trend,
and enters trades on pullbacks counter to these trends.

The daily bars are colored based upon their intermediate term trend.
Red=Down Trend, Green=Up Trend.

For short-side trades, we look to capture small, consistent profits. This is necessary
given the extreme manipulation by governments' central banks in an effort to prop-up their
stock markets to give an appearance of an economy that is better than actually exists.
These governments look to limit all downside moves, so we capture small profits and then
re-short after the market resets.

For long-side trades the system stays in the trade until the trend is proven to be over.
Given the extreme valuations present in world markets today, extreme caution should be taken
on all trades, especially long-side trades. Use of derivatives are preferred (e.g. options,
which can be used to limit downside risk.) Naked put selling should be avoided, since huge
losses are possible selling naked puts in a market that is very overdue for a crash/large
price decline.)
Release Notes: No changes except comments
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?