exlux99

Crypto Scalper Divergence Macd Psar Ema 200

This is a very efficient crypto scalper adapted to very short timeframes, however it can be optimized for other timeframes and assests as well.

Its components are
MACD
P SAR
EMA 200
Risk management


Rules for entry:
For short : we have an uptrend on PSAR , histogram is positive (divergence MACD ) and close of a candle is below EMA 200
For long : we dont have an uptrend on PSAR, histogram is negative(divergence MACD ) and close of a candle is above EMA 200


Rules for exit:
We exit when we either find a reverse condition than the entry one, or based on stop loss/take profit that are calculated on % movements of the price.


If you have any questions, let me know !

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?