loxx

ATR-Adaptive JMA [Loxx]

Not many know that the JMA (Jurik Moving Average) is already an adaptive indicator (it is adapting using the usual market volatility monitoring mode). Hence, making it adaptive "once more" makes it double adaptive. Fro the adaptivity in this case, we are use ATR ( Average True Range ) to make the JMA double adaptive. The ATR period is the same as the JMA period (there is no separate setting for that) so the usage of the indicator is as simple as it gets.

What is Jurik Volty used in the Juirk Filter?
One of the lesser known qualities of Juirk smoothing is that the Jurik smoothing process is adaptive. "Jurik Volty" (a sort of market volatility ) is what makes Jurik smoothing adaptive. The Jurik Volty calculation can be used as both a standalone indicator and to smooth other indicators that you wish to make adaptive.

What is the Jurik Moving Average?
Have you noticed how moving averages add some lag (delay) to your signals? ... especially when price gaps up or down in a big move, and you are waiting for your moving average to catch up? Wait no more! JMA eliminates this problem forever and gives you the best of both worlds: low lag and smooth lines.

Included:
  • Bar coloring

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?