TheSecretsOfTrading

TSG's Binance Round NRs - only for BTC

This is good real-time / scalp indicator for those scalping Bitcoin .
It is based solely on Binance's BTCUSDT Perpetuals, but can be used on any BTCUSD pair as I am requesting info directly from Binance's chart.

IDEA
I have spotted that many times, round nrs (most likely caused by algo-trading) mark a top / bottom on a trend. Many times have catched extremes because of this technique and I have now coded it into an indicator on TradingView.
Feel free to test it out - It's not a 100% strategy - but if you spot round nrs around confluences - your odds go up big time.

SETUP
You are able to set the amount of candles you want to search for - default is 20.
Ofcourse we look only for extremes, therefore it will only look for extreme highs and lows within the amount of candles of your input.


HOW TO READ IT
The indicator will mark only the last High and Low matching the criteria - above and below the candle with the price number.

Good luck!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?