elolo

Crypto Tripple RSI

elolo Uppdaterad   
Gives an ability to compare 3 RSIs:
 • current altcoin + BTC (e.g. ADABTC) - green by default
 • current pair (e.g. ADAUSDT) - blue by default
 • BTC (e.g. BTCUSDT) - yellow by default

It helps to understand the cause of price change - whether BTC provokes price change or not. Also it shows performance of an altcoin - the bigger gaps between RSIs, the stronger (RSI of BTC is on the bottom)/ weaker (RSI of BTC is on the top) altcoin is.
Versionsinformation:
Just moved `transp` argument (obsolete soon) into `color.new`
Versionsinformation:
 • Add important levels (explanation link in the code)
 • Add alerts
 • Add markers, when X RSI crosses up or down BTC RSI
Versionsinformation:
Some cryptocurrencies has no pair with BTC which caused errors. I have added ability to choose second and third source of RSIs (formerly BTC RSI and X_BTC RSI). Besides the third RSI is hidden by default because there is no way to dynamically set third source in settings. But now it is universal and you can use it not only with cryptocurrencies :)
Versionsinformation:
 • New levels: 80 and 20
 • Additional lines: 75 and 25
 • Ability to change resolution of #2 and #3 RSI
 • Separate source and length for all RSIs
Versionsinformation:
 • New RSI: "Additional current RSI" - to compare current RSI with different timeframe
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?