ProValueTrader

Heikin Ashi Candles [Improved] - real closing price

Heikin Ashi Candles - with real closing price!, and with a Heikin Ashi based moving average!

One of the main functionality of Heikin Ashi is to provide a smoothed price to get clarity in trends. This script builds upon the Heikin Ashi Candlestick I published in 2020 that took the standard Heikin Ashi calculations and added the actual closing price.

The improved version adds a new smoothing calculation to give traders an even better way to display trends. In addition to that, a Heikin Ashi based moving average is added to guide you to take trades in the trend direction. The best part is the users have the ability to display both the real closing price and the Improved Heikin Ashi closing price.


With a few modifications within the smoothing settings, the users can get features like Candle Cloud that provides traders with functionalities like Ichimoku clouds.


Usage:
This indicator serves as a trend tool with enhanced features of the original Heikin Ashi calculations. The indicator help traders to take trades in the same direction of the trend. The new improved version gives traders a new better way to make use of all Heikin Ashi strategies that have been developed during the years. Apply the same methods with this new version.


Disclaimer: No financial advice, only for educational/entertainment purposes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?