kheirandish_v

Ichimoku (Cloud + Box + Prediction)

kheirandish_v Uppdaterad   
In addition to Ichimoku, this indicator includes Ichimoku boxes and Ichimoku prediction indicators.
You can select the base candle with the mouse and drag it and drop.
Three boxes are drawn with periods 9, 26 and 52 and it is possible to change periods.
Prediction boxes can be drawn on the right side of the candle for the three mentioned periods .
Target prices can be shown in the borders and centers of boxes.
It is possible to change the thickness and color of the boxes.
Three boxes can also be seen in the last candle of the chart.
Ichimoku lines including Tenkansen, Kijunsen, Senko, Chikou, Quality and Kumo Cloud can be displayed on the chart.
The points corresponding to each Ichimoku line represent the value of different lines in the base candle
The crossing points of the Tenkansen and Kijunsen lines can be displayed in the chart
Predictions of the amount of Tenkansen and Kijunsen in future candles can be seen on the chart.
Versionsinformation:
Kijunsen input name was corrected in the prediction section
Versionsinformation:
New features were added to the indicator:

- Draw Ichimoku boxes and unlimited prediction boxes
- Draw two extra boxes in addition to tenkansen, kijunsen and SpanB boxes
- Draw live boxes of the last candle
- Display or hide boxes and change color and thickness
- Display the target prices of the box borders and mid-lines
- Show and hide all components of Ichimoku
- Define additional components with desired period and shift
- Show tenkansen and kijunsen cross points
- Show tenkansen and kijunsen flat-cross points
- Show the points of rude-cross (equality of tenkansen, kijunsen, Span A and Span B)
- Identify candles with equal top/bottom of three boxes
- Identify and display tenkansen and kijunsen rotation points
- Calculate and display the prediction of tenkansen and kijunsen values in future candles
- Detect and display resemblance between Span A and tenkansen or kijunsen
- Display the maximum and minimum points (extreme points) of the boxes
- Display the points of Ichimoku components in the base candle
- Ability to change the size and color of labels
- Ability to add three moving averages to the chart with desired type, period, color and thickness
- Manually activate replay for tradingview basic accounts
Versionsinformation:
editable kumo color
Versionsinformation:
rude cross ⟶ road cross
Versionsinformation:
added moving average offset and other minor improvements
Versionsinformation:
right-side boxes of 2 extra periods were added
displaying of cross arrows was modified
candle numbers of box extremums were added
Versionsinformation:
- candle numbers of extra box extremums were added
- several types for moving averages were added
Versionsinformation:
bug fixes

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta kheirandish_v för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

To access the indicator, send a private message: t.me/kheirandish_v instagram.com/kheirandish_v tradingview.com/u/kheirandish_v For more information, please refer to the following link on YouTube: youtu.be/eLU9gppdhCE

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.