wpatte15

Another Millionaire tool

Back with another Millionaire tool script, put like a solid 12 minutes here curve fitting the moving averages. THIS WILL MAKE YOU A MILLIONAIRE. It is so easy, it makes one of the hardest industries very very easy. Works on any market. I'VE DECIDED TO SHARE THE SCRIPT AND MAKE IT PUBLIC SO WE CAN ALL BE RICH TOGETHER, MILLIONAIRES
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?