DojiEmoji

[KL] RSI 14 + 10 Strategy

DojiEmoji Uppdaterad   
This strategy uses RSI14 for entry and exit signals; applies RSI10 for confirmation. The thresholds can adjusted in Settings.
Trailing stop can also be applied if wanted.
Tested on daily/hourly charts.
Versionsinformation:
Updates in version 2:
1) you can now set the ending period for your backtests
2) supports pyramiding
Versionsinformation:
Included an Study script at the bottom of the Strategy script (Optional for backtesting).
If you want an indicator showing both RSI lines, you can copy that part out and paste it into a new Study script. Make sure to add it to your chart as a separate pane.
Versionsinformation:
Fixed a bug

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?