robertsetf

Strat_N01

Andy's calls using levels defined as below:

//Start at Neutral
// stay at Neutral until the resistance level is broken
// if resistance is broken at least for a 2nd time then move to Tactical
// stay at Tactical as long as the support is valid
// if support is broken, go back to Neutral
// if resistance is broken at least for a 2nd time while at Tactical then move to Strategic
// stay at Strategic as long as the support is valid
// if support is broken then move back to Tactical
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?