SuryaPrathap

HHLL by Prathap

SuryaPrathap Premium Uppdaterad   
Higher Higher, Lower Lower Indicator (A B C patterns) with breakout levels

When LH breaks take entry on buy side and keep stop loss at HL
When HL breaks take entry on sell side and keep stop loss at LH

Note:
Use only for Intraday day
Less risk in 15min time frame and in 5mins time frame ignore on flash breakouts
Target will be 1:1 / comfortable
Release Notes: Changed text color HHLL

I'm an Option Seller

We have paid group for option sellers, per month 799 only. if anyone interested to join ping me in Telegram https://t.me/PrathapYT

Please follow me on below links 👇 Thank You 🙏
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?