exlux99

USD Liquidity Conditions Index Swing Stock Strategy

Original credits goes to @ElDoggo22 www.tradingview.com/u/ElDoggo22/

I looked in the post created by him, of USD liquidity and I have noticed that if you are going to apply a percentile top and bottom to it, can become an interesting swing strategy for US Stocks.

So in this case I decided to create a 99th percentile for top and 4th percentile for bot with a big length, preferably 100+ candles, for this example i took 150.


Rules for entry :
Long : either bot or top lines are ascending
We exit long either the top line is descending, or we have sudden cross of the moving average with both top and bot within the same candle

Short: we enter short when we have a sudden cross down of the moving average with both top and bot within the same candle
We exit short when we have a cross over of the moving average with both top and bot within the same candle ( or we have a long entry condition)


If there are qny questions, please let me know !

🔻My Signals app: app.hercules.trading
🔻Premium : cutt.ly/HH01C3a
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻FTX: cutt.ly/QH010oc
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?