BoneFunkenstein

Fibonacci Levels

The 420 VWMA ( Volume Weighted Moving Average ) per period selected of the low price (Fib 0) and the high price (Fib 1). They are labeled in Color of the line they represent.
The other Fib lines are calculated using common fib ratios as follows:

longRange_fib2618 = highestHighperLongRange +
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * 1.618
longRange_fib1618 = highestHighperLongRange +
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * .618
longRange_fib786 = highestHighperLongRange -
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * 0.236
longRange_fib618 = highestHighperLongRange -
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * 0.382
longRange_fib50 = highestHighperLongRange -
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * 0.500
longRange_fib382 = highestHighperLongRange -
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * 0.618
longRange_fib236 = highestHighperLongRange -
(highestHighperLongRange - lowestLowperLongRange) * 0.764

Those lines are drawn and labeled to right of chart

The 2 heavy whites and the short range of the Fib1 (Top) and Fib0 (Bottom). Eyes on chart when it approaches one those two points. This is where I look for continuation or reversal patterns, especially near a Longterm Fib

The Red, Green, Yellow and Blue are colored ratio lines that I am experimenting with and will later combine with a multiple time frames to show discernable patterns of potential near future movements.

The prices interacts with the fib lines and each of the the colored ratio lines as you go from small to larger time frames.

I will be publishing this soon to allow the community to improve on it.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?