peacefulLizard50262

True Range Outlier Detector (TROD)

True Range Outlier Detector (TROD) shows you weather or not a candle is larger than normal. This works by taking the normalized true range and if the candle exceeds a score of 0.5 or -0.5 it triggers the outlier detection. This is great for building strategies if you want to refrain from buying larger than normal up or down ticks. The only feature is the ability to change the lookback period of the normalization. I hope you find this as useful as I do!

Enjoy!
Release Notes:
Added a mode that uses open/close
Release Notes:
fix on the bool lol whoops
Release Notes:
Face lift and added adjustable levels

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?