nepaholic

SMC tools indicator

nepaholic Pro Uppdaterad   
In this indicator i merged a few genius indicators into a single one that is usefull for SMC traders.
Right now there are the following included:
- NiGapo Notes/Reminder - Inside Bar
- No Gaps Candles - AG FX Watermark
Release Notes: Added London and New York Kill zones, it is shown 1 hour before london and NY opening
Release Notes: little detail was missing
Release Notes: Changed the name of the newly added zones to avoid confusion. the Zones are Lunchtime zones and should be avoided to trade
Release Notes: Added FVG Indicator by @makuchaku
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?