PpSignal01

Ppsignal 3 congruent signals V 1.0

We have congruent3 signal, ppsignal V4.0 ppsignal V4.1 and Ppsignal MTV .
Release Notes: In this version you have 2 congruent ppsignal signal for a 1 to 155 minutes trade timeframe. Ppsignal 60H and ppsignal 4H congruent trend.
Use with hullma cross 21, demae or trend overlay
Esta version no muestra la congruencia de dos senales de ppsignal para scalpin de 1 a 15 minutos, las senales de tendecia de ppsignal 1h y ppsugnal 4 hs. ambas cuando coiniden dan senal de compra o venta.
usar con ppsignal hullma cros trend overlay o ppsinal demae.
Release Notes: For scalp in 1H
Release Notes: Version 3 pine

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?