Noldo

Open Interest Exponential Ease of Movement

Noldo Uppdaterad   
Modified Ease of Movement :

* Open Interests used on Futures instead of Volume (Includes Bitcoin )
* Exponential Moving Average used instead of Simple Moving Average
* Division Number cancelled. (Division Number gives wrong signals inside strong trends.)

NOTE : This code is open source under the MIT License. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository https://github.com/user-Noldo

Stay tuned. Best regards !
Release Notes:
BTCUSDTPERP , BTCUSDC tickers added.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?