dman103

Traders voice

This strange indicator translates traders' decisions into voice! Which Generates a beautiful vocal spectrum of the traders.
The indicator uses high and low pivots with left bars to draw a vocal spectrum of highs and lows (Right Pivot bars are set to 0 by default to prevent repainting, but can be adjusted in settings)
Increasing spectrum means that the divergence between pivot Highs and Lows are increasing (increasing volatility ) which leads to a conclusion that traders are starting to SHOUT out Loud!
NOTE: Trend can go either way, Up or Down. It's a cool visual display of the market voices and can be used with other tools.

Follow for new script updates: https://www.tradingview.com/u/dman103

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Pivot Points Algo signals on Youtube https://www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?