JayRogers

High Low Envelope Sigma

Description:

High and Low Envelope channel with median line and 'sigma' offsets to try and encapsulate price flow and quickly locate likely areas of support and resistance on the fly.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2

study(title = "High Low Envelope Sigma", shorttitle = "HLE Sigma", overlay = true)

// Revision:    1
// Author:     @JayRogers
//
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// 
// Description:
// - High and Low Envelope channel with median line and 'sigma' offsets to try and encapsulate
//  price flow and quickly locate likely areas of support and resistance within smaller trend.

//=== INPUTS ===
length = input(defval = 25, title = "Envelope Length", minval = 1, maxval = 1000)
sigma  = input(defval = 1.0, title = "Sigma Multiply", minval = 0.01, step = 0.1)
//=== /INPUTS ===

//=== SERIES and VAR ===
upperEnvelope  = highest(high, length)
lowerEnvelope  = lowest(low, length)
envelopeMedian = (upperEnvelope + lowerEnvelope) / 2
envelopeSigma  = ((upperEnvelope - lowerEnvelope) / 8) * sigma
//=== /SERIES and VAR ===

//=== PLOTTING ===
plot(upperEnvelope, title = "Upper Envelope", color = #66FFFF, linewidth = 2)
plot(envelopeMedian + envelopeSigma, title = "Upper Sigma", color = #66FFFF, linewidth = 1, style = line)
plot(envelopeMedian, title = "Median", color = silver, linewidth = 1, style = circles)
plot(envelopeMedian - envelopeSigma, title = "Lower Sigma", color = #FF1133, linewidth = 1, style = line)
plot(lowerEnvelope, title = "Lower Envelope", color = #FF1133, linewidth = 2)
//=== /PLOTTING ===