Tomotto

PEG Ratio

Hello everyone,

Quick script to check the PEG Ratio.

What is PEG Ratio?
The price/ earnings to growth ratio (PEG Ratio) is a stock's price-to-earnings (P/E) ratio divided by the growth rate of its earnings for a specified time period. The PEG ratio is used to determine a stock's value while also factoring in the company's expected earnings growth, and is thought to provide a more complete picture than the more standard P/E ratio .

A PEG Ratio greater than 1.0 means that the stock is overvalued, while below 1.0 means is is undervalued. When the PEG Ratio is exactly 1.0, then the stock is trading at fair valuation.

Formula:
PEG Ratio = (Price / EPS ) / EPS Growth

Examples:

Company A:
 • Price per share = $46
 • EPS this year = $2.09
 • EPS last year = $1.74
Company B
 • Price per share = $80
 • EPS this year = $2.67
 • EPS last year = $1.78

Company A
 • P/E ratio = $46 / $2.09 = 22
 • Earnings growth rate = ($2.09 / $1.74) - 1 = 20%
 • PEG ratio = 22 / 20 = 1.1
Company B
 • P/E ratio = $80 / $2.67 = 30
 • Earnings growth rate = ($2.67 / $1.78) - 1 = 50%
 • PEG ratio = 30 / 50 = 0.6

The company A is overvalued whiled the B is undervalued.

In this script an overvalued stock is considered when the PEG Ratio is above 1.1, while it is 0.9 for an undervalued stock.

Only works with Stocks.

Happy trading,

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?