Noldo

ANN MACD GOLD (XAUUSD)

This script aims to establish artificial neural networks with gold data.(4H)

Details :

Learning cycles: 329818
Training error: 0.012767 ( Slightly above average but negligible.)

Input columns: 19
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Training example rows: 300
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Input nodes connected: 19

Hidden layer 1 nodes: 5
Hidden layer 2 nodes: 1
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1

Learning rate: 0.7000
Momentum: 0.8000
Target error: 0.0100

NOTE : Alarms added.
And special thanks to dear wroclai for his great effort.
Deep learning series will continue . Stay tuned! Regards.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?