UnknownUnicorn508364

Highs & Lows v2

Version 2, simpler.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Hi, @UnknownUnicorn508364 . Thanks for the contribution. I found this indicator really helpfull. I see overall week's price range and as well as S&R this is much perfect and simple. if you would like to explain more about it like how does it works and the changes in price range to next opening session I would much appreciate. thank you again.
Svara