cheatcountry

Trend Direction Force Index

cheatcountry Premium Uppdaterad   
This is my own version of the famous Trend Direction Force Index and I modified the original to make my version react quickly to any trend. I have color coded the indicator to make it extremely easy to read so if it is green then buy and red then sell.

This was a custom request so if you would like more then just send me a message!
Release Notes:
Changed src to account for decimal values
Release Notes:
updated to match my other indicators
Release Notes:
fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?