swetswet

Time_Exchanges [SwetSwet]

The time exchange. The operating time of the exchanges.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Time_Exchanges [SwetSwet]", shorttitle="TimeE_SS")
tt=hour 
xx1 = input(7, "Russia begin")
yy1 = input(21, "Russia close")
dd1=30
tmf= iff((tt>=xx1 and tt<yy1),dd1,0)
plot(tmf, color=aqua, style=area, linewidth=2)
// russia2 7-16
xx6 = input(7, "RussiaFORTS begin")
yy6 = input(16, "RussiaFORTS close")
dd6=20
tmf6= iff((tt>=xx6 and tt<yy6),dd6,0)
plot(tmf6, color=blue, style=area, linewidth=1)

// london
xx2 = input(8, "London begin")
yy2 = input(16.5, "London close")
dd2=45
tmf2= iff((tt>=xx2 and tt<yy2),dd2,0)
plot(tmf2, color=green, style=histogram, linewidth=1 )
// China
xx3 = input(3, "China begin")
yy3 = input(9, "China close")
dd3=40
tmf3= iff((tt>=xx3 and tt<yy3),dd3,0)
plot(tmf3, color=red, style=area, linewidth=2)
// Japan
xx4 = input(0, "Japan begin")
yy4 = input(7, "Japan close")
dd4=10
tmf4= iff((tt>=xx4 and tt<yy4),dd4,0)
plot(tmf4, color=black, style=histogram, linewidth=1)
// USA
xx5 = input(14.5, "USA begin")
yy5 = input(21, "USA close")
dd5=50
tmf5= iff((tt>=xx5 and tt<yy5),dd5,0)
plot(tmf5, color=gray, style=line, linewidth=2)