Skyrex

Ichimoku Clouds Strong Bullish/Bearish signals and alerts

Ichimoku Clouds Strong Bullish/Bearish signals with allerts

The Ichimoku cloud was developed by Goichi Hosoda, a Japanese journalist, and published in the late 1960s. It provides more data points than the standard candlestick chart. While it seems complicated at first glance, those familiar with how to read the charts often find it easy to understand with well-defined trading signals.

We provide you easy-to-use script which helps to decrypt meaning of lines in the indicator. The script takes Ichimoku clouds indicator formulas to calculate Tenkan, Kijun, SenkouA, SenkouB values and examines them in order to produce buy ( Bullish ) and sell ( Bearish ) signals which are displayed at the chart

The most appropriate time frame is 30m

Custom alerts are added to send you a notice with a webhook when bullish or bearish signal arrives.

You can easily add weak and neutral signals alerts by removing "//" in a specified place

Feel free to copy and use this script for your ideas and trading. You can modify the script by adding Parabolic SAR in order to increase accuracy of positions closure

Explore exclusive content:
twitter.com/skyrex_io

Earn +102% APY with automatic crypto trading bot at skyrex.io

Low-risk. Automatic. Non-custodial. No credit card. Success fee
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?