Ronald_Ryninger

MA Ribbon Annual

This script starts with the 252 E(S)MA and steps it down 21 days per MA. The starting ribbon (Annual Moving Avg Length) and step-downs (Monthly Step Downs) are adjustable.
The goal of this script is to quickly see if prices respect a certain MA length more than another. Monthly lengths were chosen because of their relation to earnings and other reports.

Checkout my free weekly market updates on substack!
ronaldryninger.substack.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?