jordanfray

Heikin Ashi Supertrend

About this Strategy
This supertrend strategy uses the Heikin Ashi candles to generate the supertrend but enters and exits trades using normal candle close prices. If you use the standard built in Supertrend indicator on Heikin Ashi candles, it will produce very unrealistic backtesting results because it uses the Heikin Ashi prices instead of the real prices. However, by signaling the supertrend reversals using Heikin Ashi while using standard candle close prices for the entries and exits, it corrects the backtesting errors and gives you a more realistic equity curve. You should set the chart to use standard candles and then hide them (the strategy creates the candles).

This strategy includes:
  • Plotting of Heikin Ashi candles
  • Heikin Ashi Supertrend
  • Long and Short Entry Signals
  • Move stop loss after trade is X% in profit
  • Profit Target
  • Stop Loss
  • Built in Alertatron automation

Alertatron Trade Automation Integration
For Alertatron integration, be sure to configure the strategy settings and "Enable Webhook Messages" before creating an alert with {{strategy.order.alert_message}} in the body of your alert message. Be sure to enable webhooks and point it to your Incoming Alertatron webhook URL.

Notes
  • While this strategy does pretty well during trending markets, It's worth noting that the Buy and Hold ROI is much better during peak times of the bull market
  • Not financial advice. Do not risk more than you can afford to lose.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?