RicardoSantos

[RS]Vector Flow Channel V0

EXPERIMENTAL: channel lines based on linear regression and exponential curves (only 3 steps tho) that can be customized to adjust the advance/decay start/middle/end of line plus the lenght of the steps, 2nd step is 4x longer then the 1st.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="[RS]Vector Flow Channel V0", shorttitle="[RS]VFC.V0", overlay=true)
decay = atr(10)*0.005
stage1 = input(5)
stage2 = input(10)
stage3 = input(20)
countmax = input(100, type=float)
pretopvector01 = nz(topvector01[1], close)
topvector01 = close >= pretopvector01 ? close : pretopvector01 - (decay * topvector01finalcounter[1])
topvector01counter = n - valuewhen(close >= topvector01, n, 0)
topvector01finalcounter = topvector01counter <= countmax ? stage1 : topvector01counter <= countmax*4 ? stage2 : stage3

prebotvector01 = nz(botvector01[1], close)
botvector01 = close <= prebotvector01 ? close : prebotvector01 + (decay * botvector01finalcounter[1])
botvector01counter = n - valuewhen(close <= botvector01, n, 0)
botvector01finalcounter = botvector01counter <= countmax ? stage1 : botvector01counter <= countmax*4 ? stage2 : stage3

pt = plot(topvector01, color=(topvector01 == close ? na : black))
pb = plot(botvector01, color=(botvector01 == close ? na : black))
fill(pt, pb, color=blue, transp=90)