xdecow

Nubia - Auto Midas Anchored VWAP [xdecow]

This indicator looks for the highs and lows using the highest / lowest of 4 different periods. The default values are 17, 72, 305 and 1292 inspired by BO Williams phicube fractals.
The indicator will show anchored vwaps from those 8 dynamic points (4 tops and 4 bottoms).
A true trend is defined when 4 fractals line up without much opposite resistance (only the two smallest opposing vwaps).
When the price is between several vwaps it is a sign of consolidation or pullback. You can use larger timeframes to check for possible targets in large consolidations and pullbacks.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?