cheatcountry

Ehlers Simple Clip Indicator [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Simple Clip Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities June 2021 pg 10) and this is obviously very similar to the previous indicator I published (Ehlers Simple Deriv Indicator) so I would recommend to try both out and see what you prefer. This is a new momentum indicator that is extremely responsive to price changes and when the indicator is above 0 then this means the stock is in a long term uptrend and when it is below 0 then it is in a long term downtrend. I have color coded the indicator line to show you both strong buy and sell signals and normal buy and sell signals. Dark colors are strong signals and of course green means a buy signal and red means a sell signal. I did change the original buy and sell signals that Ehlers included in his scripts because I didn't find that they worked very well so let me know what you think of my changes.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Versionsinformation:
Added a zero line as requested

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?