loxx

STD Adaptive ADXm w/ Floating Levels [Loxx]

STD Adaptive ADXm w/ Floating Levels is a standard deviation adaptive ADX indicator with adaptive floating boundary levels

What is the ADX?
Trading in the direction of a strong trend reduces risk and increases profit potential. The average directional index ( ADX ) is used to determine when the price is trending strongly. In many cases, it is the ultimate trend indicator. After all, the trend may be your friend, but it sure helps to know who your friends are. In this article, we'll examine the value of ADX as a trend strength indicator.

What is the ADXm?
Unlike the traditional ADX indicator, where the ADX itself is plotted in absolute units and detection of the trend direction is hindered, this indicator clearly displays the positive and negative ADX half-waves (displayed as colored on the chart).

Included:
-Toggle on/off bar coloring
-Toggle on/off fill coloring
Release Notes: Updated formulas.
Release Notes: Fixed display type
Release Notes: Fixed small coloring error

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?