EmilianoMesa

EURUSD 5 Minute Binary Strategy by Emiliano Mesa 73% Win Ratio

EURUSD Binary Strategy 73% Win Ratio.
-----Free 5 Day Trial-----
¿How it works?
This is a binary indicator, meaning it may be only
used for EURUSD options. Its use is simple:
1) Wait for the blue background to appear, this
means a possible trade may be upcoming
2) Wait for the purple background to appear, this
is our entry. And enter in the suggested direction
by the arrows after the close of the bar
3) Establish your expiration bar the # of
bars missing in the white area (which are 3 bars
per area) + 1 bar of the yellow area
for instance:
- Each background color both blue and yellow, have
the same ammount of bars in between (3), and so
does the white space between them, each bar is 5
minutes. In this case we are given an entry 1 bar
later, so 5 miutes inside our whitespace. Saying
so there are 2 bars left inside our white area, plus
one yellow bar, which means our expiration time
is 15 minutes since Entry to exit!

Wohooo! PROFIT!
Go ahead and send me a PRIVATE MESSAGE or EMAIL
if you are intrested in trying my Binary Strategy FREE
for 5 DAYS!


¿WANT ALERTS?
If you purchase the EURUSD Binary Strategy

Ill add up the EURUSD Binary Indicator! For you
not to miss a trade!

-----------------------
Contact:
emilianomesauribe2000@live.com


Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta EmilianoMesa för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.