loxx

Pips Stepped VHF-Adaptive VMA w/ Expanded Source Types [Loxx]

loxx Uppdaterad   
Pips Stepped VHF-Adaptive VMA w/ Expanded Source Types is a volatility adaptive Variable Moving Average (VMA) with stepping by pips.

What is Variable Moving Average (VMA)?
VMA (Variable Moving Average) is often mistakenly confused with the VIDYA (Volatility Index Dynamic Average) which is not strange since Tushar Chande took part in developing both. But the VMA was preceding the VIDYA and should not be mistaken for it.

What is Vertical Horizontal Filter (VHF)?
Vertical Horizontal Filter (VHF) was created by Adam White to identify trending and ranging markets. VHF measures the level of trend activity, similar to ADX in the Directional Movement System. Trend indicators can then be employed in trending markets and momentum indicators in ranging markets.

VMA, as is, is a "good candidate" for this type of filtering since it tends to produce prolonged periods of nearly horizontal values when the volatility of the market is low, so, when the step filtering is applied to it, the small slope changes that are happening as a results of the semi EMA calculation are filtered out, and signals are becoming more usable.

Included:
-Color bars
-Show signals
-Long/short alerts

Versionsinformation:
Small error fix
Versionsinformation:
Small fix.
Versionsinformation:
Fixed errors
Versionsinformation:
Fixed errors

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?