ChuckBanger

Chande Momentum Oscillator + WaveTrend Oscillator [ChuckBanger]

This is a combination of Lazybears WaveTrend Oscillator (purple line) and Chande Momentum Oscillator (blue line with the orange line as a signal line). Use WaveTrend as a confirmation tool. It is consider as a selling point when CMO is over the red horizontal dotted line. The opposite applies if CMO line is under the red horizontal dotted line.

You can also use this with WaveTrand to confirm the sell or buy point. When WT line is over center line and CMO has crossed over it's signal line. It is a buy point. The opposite applies if WT line is under the center line and CMO is under its signal line.

Tip jar, if you want to support my indicators work
BTC: 3EV8QGKK689kToo1r8pZJXbWDqzyJQtHy6
LTC: LRAikFVtnqY2ScJUR2ETJSG4w9t8LcmSdh
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?