Hi Traders!

This Improved EMA Cross Pro Indicator does a few things that Ease Up Our Charting.
Personally it Saved me Tons of Time searching for structure highs / lows, measuring ranges and distances from my entry to stop or take profit.
It's like having most of your trade in front of you, charted for you.
Works Across Assets & Time Frames.

The Functions

1. Signals EMA Crosses - green for Bull Cross & Red for Bear Cross

2. Signals Touches to the 55 EMA
a. In a Bull Cross it will only signal touches and closes Above the 55
b. In a Bear Cross it will only signal touches and closes Under the 55

3. Plots Current Horizontals:
a. The current position of the 55
b. The last High & Low

4. Calculation:
a. % from the 55 to the High & Low
b. Risk / Reward Ratio ("Bad Risk Management" message appears if ratio is not favorable)
c. Over Range between the Low and the High

5. Labels - Current prices for all horizontals marked as Entry, Exit & Stop

Notes:
* This Indicator is Interchanging between bull and bear crosses, it recognizes the trend and adapts its high and low output.
* You Can and Should make your personal changes. everything can be changed in the settings inputs.
* You can Turn On & Off most functions in the settings inputs.
BTCUSDT.P

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?