PtGambler

ZigZag with Retracement Levels

PtGambler Uppdaterad   
This is a modification to "ZigZag with Fibonacci Levels" by LonesomeTheBlue.
By default, the script finds the ZigZag, draws Fibonacci lines and labels accordinly. ZigZag period can be set.

The modification to the original script provides the following features:

1) Option for user to customize retracement levels, if they don't want to use Fibonacci levels. This allows for different strategy adoptions.

2) Option to show Fibonacci or custom retracement levels based on the latest pivot (including the current bar)

For example:

Enjoy and happy trading~!!
Versionsinformation:
Fixed calculation error on current fib level 1 and level 5

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?